جزئیات شخصی
نام پزشک خانم عیسوند
تخصص فیزیوتراپیست
تجربه + سال
تحصیلات
تحصیل در دانشگاه
محل اقامت اصفهان

بیوگرافی خانم عیسوند

خانم عیسوند – فیزیوتراپیست با ارتقاء جسمی و روحی مراجعان :

بیمه های طرف قرارداد