• ارتوپدی
  • بخش اطفال
  • بخش عمومی
  • دندان پزشک
  • رادیولوژیست
  • زنان
  • طب سنتی
  • فیزیوتراپیست
  • مامایی
  • مشاوره
  • همه بخش ها
خانم دکتر

خانم عیسوند

فیزیوتراپیست

خانم دکتر

دکتر شراره جهانگیری

دندان پزشک

آقای دکتر

دکتر محمد علی بهادری مطلق

دندان پزشک

آقای دکتر

دکتر فریبرز فراهانی

دندان پزشک

خانم دکتر

دکتر ریحانه ربیعی

دندان پزشک

خانم دکتر

دکتر گلناز تاج میری

دندان پزشک

خانم دکتر

فرشته بیابانی

مشاوره

آقای دکتر

دکتر فاروق قادرپور

دندان پزشک

خانم دکتر

سیده زهره میرمرعشی

مشاوره

آقای دکتر

سید مهرداد موسوی

طب سنتی

آقای دکتر

دکتر علی شیخ الاسلام

ارتوپدی

آقای دکتر

دکتر سید جلیل طاوس

بخش عمومی

آقای دکتر

دکتر عبدالحسین مسلمی

بخش عمومی

آقای دکتر

دکتر محمد آزاد

بخش عمومی

آقای دکتر

دکتر جواد رضا زاده

بخش عمومی

خانم دکتر

خانم حدیت سرشوق

مامایی

دکتر طباطبایی

دکتر مصطفی طباطبایی

بخش عمومی

دکتر میرزاده

دکتر آزاده سادات میرزاده

بخش اطفال

دکتر ربیعی

دکتر میثم ربیعی

رادیولوژیست

دکتر مهری

دکتر سهیلا مهری

بخش عمومی

دکتر سید مهدی عقیلی

دکتر سید مهدی عقیلی

دندان پزشک

خانم دکتر

دکتر زهرا صالحی

بخش عمومی

دکتر علی محمدی

دکتر مجید علی محمدی

دندان پزشک

خانم دکتر

دکتر افشان فرشادمهر

زنان

آقای دکتر

دکتر مسعود اسماعیلی

بخش عمومی

بیمه های طرف قرارداد