جزئیات شخصی
نام پزشک دکتر عبدالحسین مسلمی
تخصص بخش عمومی
تجربه + سال
تحصیلات
تحصیل در دانشگاه
محل اقامت اصفهان

بیوگرافی دکتر عبدالحسین مسلمی

بیمه های طرف قرارداد