جزئیات شخصی
نام پزشک دکتر محمد علی بهادری مطلق
تخصص دندان پزشک
تجربه + سال
تحصیلات
تحصیل در دانشگاه
محل اقامت اصفهان

بیوگرافی دکترمحمد علی بهادری مطلق

بیمه های طرف قرارداد