ویرایش محتوا
درمانگاه شبانه روزی خیریه فاضل

درباره ما

🔻 درمانگاه شبانه‌روزي عمومی و تخصصي فاضل با هدف ارتقاي سلامت مردم منطقه شمال شهر اصفهان در سال 1395 به صورت خیریه فعاليت خود را آغاز نموده است.

با ما تماس بگیرید

بایگانی‌ها: <span>خدمات</span>

بایگانی‌ها: خدمات

بخش عمومی

بخش عمومی بخش تخصصی قلب دندانپزشکی چشم پزشکی رادیولوژی فیزیوتراپی آزمایشگاه طب سنتی پاسخگویی تلفنی بخش عمومی درمانگاه خیریه شبانه روزی فاضل بخش عمومی درمانگاه شبانه روزی فاضل یکی از بخش‌های اصلی این مجموعه پزشکی است که خدمات گسترده‌ای را…

بخش تخصصی

بخش عمومی بخش تخصصی قلب دندانپزشکی چشم پزشکی رادیولوژی فیزیوتراپی آزمایشگاه طب سنتی پاسخگویی تلفنی بخش تخصصی درمانگاه شبانه روزی فاضل: خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت باید خاطر نشان کرد که این مجموعه با برخورداری از تجهیزات پیشرفته و…

قلب

بخش عمومی بخش تخصصی قلب دندانپزشکی چشم پزشکی رادیولوژی فیزیوتراپی آزمایشگاه طب سنتی پاسخگویی تلفنی بخش قلب درمانگاه شبانه روزی فاضل بخش قلب درمانگاه شبانه روزی فاضل با ارائه خدمات تخصصی در زمینه مراقبت و درمان بیماران با مشکلات قلبی،…

دندانپزشکی

بخش عمومی بخش تخصصی قلب دندانپزشکی چشم پزشکی رادیولوژی فیزیوتراپی آزمایشگاه طب سنتی پاسخگویی تلفنی بخش دندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی فاضل بخش دندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی فاضل یک بخش بسیار مهم و حیاتی است که خدمات دندانپزشکی را به بیماران…

چشم پزشکی

بخش عمومی بخش تخصصی قلب دندانپزشکی چشم پزشکی رادیولوژی فیزیوتراپی آزمایشگاه طب سنتی پاسخگویی تلفنی بخش چشم پزشکی درمانگاه خیریه شبانه روزی فاضل بخش چشم‌پزشکی درمانگاه خیریه شبانه روزی فاضل به عنوان یک واحد مهم و حیاتی در ارائه خدمات…

رادیولوژی

بخش عمومی بخش تخصصی قلب دندانپزشکی چشم پزشکی رادیولوژی فیزیوتراپی آزمایشگاه طب سنتی پاسخگویی تلفنی بخش رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه خیریه شبانه روزی فاضل بخش رادیولوژی و سونوگرافی در یک درمانگاه شبانه روزی معمولاً یکی از بخش‌های حیاتی و پرمخاطره…

فیزیوتراپی

بخش عمومی بخش تخصصی قلب دندانپزشکی چشم پزشکی رادیولوژی فیزیوتراپی آزمایشگاه طب سنتی پاسخگویی تلفنی بخش فیزیوتراپی درمانگاه خیریه شبانه روزی فاضل بخش فیزیوتراپی درمانگاه خیریه شبانه روزی فاضل به عنوان یک بخش حیاتی، ارائه خدمات تخصصی فیزیوتراپی را به…

آزمایشگاه

بخش عمومی بخش تخصصی قلب دندانپزشکی چشم پزشکی رادیولوژی فیزیوتراپی آزمایشگاه طب سنتی پاسخگویی تلفنی بخش آزمایشگاه درمانگاه خیریه شبانه روزی فاضل آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی فاضل، ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی جهت تشخیص و پیگیری بیماری‌ها و وضعیت‌های پزشکی بیماران…

طب سنتی

بخش عمومی بخش تخصصی قلب دندانپزشکی چشم پزشکی رادیولوژی فیزیوتراپی آزمایشگاه طب سنتی پاسخگویی تلفنی طب سنتی درمانگاه خیریه شبانه روزی فاضل درمانگاه خیریه شبانه روزی فاضل با ارائه خدمات در زمینه طب سنتی، به عنوان یک منبع مهم و…