ویرایش محتوا
درمانگاه شبانه روزی خیریه فاضل

درباره ما

🔻 درمانگاه شبانه‌روزي عمومی و تخصصي فاضل با هدف ارتقاي سلامت مردم منطقه شمال شهر اصفهان در سال 1395 به صورت خیریه فعاليت خود را آغاز نموده است.

با ما تماس بگیرید

بایگانی‌ها: <span>پزشکان</span>

بایگانی‌ها: پزشکان

خانم عیسوند

خانم عیسوند

۰۳۱-۳۳۲۲۳۴۴۴ جزئیات شخصی نام پزشک خانم عیسوند تخصص فیزیوتراپیست تجربه + سال تحصیلات تحصیل در دانشگاه محل اقامت اصفهان بیوگرافی خانم عیسوند خانم عیسوند – فیزیوتراپیست با ارتقاء جسمی و روحی مراجعان : بیمه های طرف قرارداد

دکتر شراره جهانگیری

دکتر شراره جهانگیری

۰۳۱-۳۳۲۲۳۴۴۴ جزئیات شخصی نام پزشک دکتر شراره جهانگیری تخصص دندان پزشک تجربه + سال تحصیلات تحصیل در دانشگاه محل اقامت اصفهان بیوگرافی دکتر شراره جهانگیری بیمه های طرف قرارداد

دکتر محمد علی بهادری مطلق

دکتر محمد علی بهادری مطلق

۰۳۱-۳۳۲۲۳۴۴۴ جزئیات شخصی نام پزشک دکتر محمد علی بهادری مطلق تخصص دندان پزشک تجربه + سال تحصیلات تحصیل در دانشگاه محل اقامت اصفهان بیوگرافی دکترمحمد علی بهادری مطلق بیمه های طرف قرارداد

دکتر فریبرز فراهانی

دکتر فریبرز فراهانی

۰۳۱-۳۳۲۲۳۴۴۴ جزئیات شخصی نام پزشک دکتر فریبرز فراهانی تخصص دندان پزشک تجربه + سال تحصیلات تحصیل در دانشگاه محل اقامت اصفهان بیوگرافی دکتر فریبرز فراهانی بیمه های طرف قرارداد

دکتر ریحانه ربیعی

دکتر ریحانه ربیعی

۰۳۱-۳۳۲۲۳۴۴۴ جزئیات شخصی نام پزشک دکتر ریحانه ربیعی تخصص دندان پزشک تجربه + سال تحصیلات تحصیل در دانشگاه محل اقامت اصفهان بیوگرافی دکتر ریحانه ربیعی بیمه های طرف قرارداد

دکتر گلناز تاج میری

دکتر گلناز تاج میری

۰۳۱-۳۳۲۲۳۴۴۴ جزئیات شخصی نام پزشک دکتر گلناز تاج میری تخصص دندان پزشک تجربه + سال تحصیلات تحصیل در دانشگاه محل اقامت اصفهان بیوگرافی دکتر گلناز تاج میری بیمه های طرف قرارداد

فرشته بیابانی

فرشته بیابانی

۰۳۱-۳۳۲۲۳۴۴۴ جزئیات شخصی نام پزشک فرشته بیابانی تخصص مشاوره تجربه + سال تحصیلات تحصیل در دانشگاه محل اقامت اصفهان بیوگرافی فرشته بیابانی بیمه های طرف قرارداد

دکتر فاروق قادرپور

دکتر فاروق قادرپور

۰۳۱-۳۳۲۲۳۴۴۴ جزئیات شخصی نام پزشک دکتر فاروق قادرپور تخصص دندان پزشک تجربه + سال تحصیلات تحصیل در دانشگاه محل اقامت اصفهان بیوگرافی دکتر فاروق قادر پور بیمه های طرف قرارداد

سیده زهره میرمرعشی

سیده زهره میرمرعشی

۰۳۱-۳۳۲۲۳۴۴۴ جزئیات شخصی نام پزشک سیده زهره میرمرعشی تخصص مشاوره تجربه + سال تحصیلات تحصیل در دانشگاه محل اقامت اصفهان سیده زهره میرمرعشی بیمه های طرف قرارداد

سید مهرداد موسوی

سید مهرداد موسوی

۰۳۱-۳۳۲۲۳۴۴۴ جزئیات شخصی نام پزشک سید مهرداد موسوی تخصص طب سنتی تجربه + سال تحصیلات تحصیل در دانشگاه محل اقامت اصفهان بیوگرافی سید مهرداد موسوی بیمه های طرف قرارداد